search Restaurant / Area
Lunch

ทุกข้อความของคุณส่งมอบถึงมือผู้ป่วยโควิด🧡 Retty ขอเชิญชวนทุกคนร่วมส่งกำลังใจให้ผู้ป่วยโควิด จากสถานการณ์ COVID-19 ในตอนนี้ ที่มียอดผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง Retty จึงขอเชิญชวนทุกคนร่วมให้กำลังใจ ส่งความห่วงใยให้กันและกัน ด้วยการคอมเมนต์ข้อความที่อยากบอกผู้ป่วยไว้ที่ใต้โพสต์นี้ แล้วเราจะนำข้อความของทุกคนส่งมอบให้ถึงมือผู้ป่วยโควิดพร้อมกับอาหารที่เราจะนำไปมอบให้🥰 แล้วเราจะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกัน✌🏻

  • 6
  • 0
21/07/21

Other Reviews