search
มื้อกลางวัน

อีกหนึ่งร้านก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟลูกชิ้นปลาละแวกซอยหมู่บ้านทิพวัล มาหนนี้สั่งเส้นเล็กเย็นตาโฟ เครื่องมาเต็มแบบมีคุณภาพ ทั้งลูกชิ้นปลา เกี๊ยวปลา ปลาหมึกกรอบ ฮื่อก้วย เต้าหู้ทอด น้ำซุปเย็นตาโฟดี ไม่หวานเกินไป ร้านอยู่ค่อนต้นซอยหมู่บ้านทิพวัล ห่างจากปากซอยเข้ามาราว 200 เมตรเอง ร้านอยู่ขวามือ

  • 6
  • 0
21/04/08

    ร้านอาหารบริเวณใกล้เคียง