search ค้นหาร้านอาหาร / ย่าน
ข้อมูลร้านอาหาร
ชื่อร้านอาหาร โจ๊กข้าวหอมนายฮุย สาขาบึงโขงหลง โจ๊กข้าวหอมนายฮุย สาขาบึงโขงหลง
เบอร์โทรศัพท์ +66982225828
ที่อยู่ บ้านโนนสว่าง ต.บึงโขงหลง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ
การเดินทาง -
พื้นที่ บึงโขงหลง (บึงกาฬ)
ประเภท ร้านข้าวต้ม
เวลาทำการ
[Everyday]
6:00~10:30
วันหยุด -
ช่วงราคา
- -

รูปภาพและรีวิวถูกโพสต์โดยผู้ใช้งานดังนั้นกรุณาตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งค่ะ