search ค้นหาร้านอาหาร / ย่าน
  ข้อมูลร้านอาหาร
  ชื่อร้านอาหาร เจดีย์กุยช่าย เจดีย์กุยช่าย
  เบอร์โทรศัพท์ +66924515942
  ที่อยู่ delivery
  แผนที่
  การเดินทาง -
  พื้นที่
  ประเภท อื่นๆ
  เวลาทำการ -
  วันหยุด -
  ช่วงราคา
  ~250 THB ~250 THB

  รูปภาพและรีวิวถูกโพสต์โดยผู้ใช้งานดังนั้นกรุณาตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งค่ะ