search ค้นหาร้านอาหาร / ย่าน

ฮาราจูกุ เมืองไทย มีซาลาเปาลายการ์ตูน คนที่บ้านไปแถวนั้นเลยซื้อมาให้ สีปกติลองทานใส้หมูสับ มีเเป้งเยอะไส้น้อยส่วนลายการ์ตูน 3 ลูก 100 บาท ส่วนลายการ์ตูน...ไส้ตามในรูป #RettyFeb2022

  • 2
  • 0
22/02/20