search ค้นหาร้านอาหาร / ย่าน

เมนูติ่มซำ อาหารทานเล่นและเครื่องดื่มรสชาดดี บรรยากาศในร้านตกแต่งได้แปลกตา มีบันไดให้ขึ้นไปนั่งเป็นเหมือนชั้นลอย อาจจะไม่เหมาะกับผู้สูงวัย #Reteatbeef

  • 2
  • 1
20/07/28

Other Reviews