search ค้นหาร้านอาหาร / ย่าน

📍 อารยะ คอฟฟี่ - ร้านกาแฟสีเจ็บ ติดแม่น้ำบางปะกง! ☕️ กาแฟสด บด กด ชง ใหม่ทุกแก้ว ☀️ ตอนแดดร้อน แวะถ่ายรูปด้านในร้านก่อน ภายในตกแต่งด้วยสีที่มองแล้วสนุกมาก แถมแสงสวยทุกมุม เหมือนพระอาทิตย์รู้งาน ☁️ ตอนแดดร่ม เดินรับลม ชมวิวแม่น้ำบางปะกงแบบ 180 องศา! #MAY2019

  • 2
  • 0
19/05/22