search
profile
Sitthipong Chansengarun
1096 ไปมาแล้ว
382 ติดตาม
249 ผู้ติดตาม

ชอบร้านข้างทาง ชอบลองร้านเล็กๆ เพื่อหาร้านอร่อยที่คุ้มค่าคุ้มราคา ชอบบรรยากาศเก่าๆ ดั้งเดิมของร้านเก่าแก่ เป็นสเน่ห์ที่หายากแล้วในปัจจุบัน

...More
  • พื้นที่
  • ประเภทอาหาร
BEST